Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Ngày 03/03/2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và trao quyết định thành lập các đơn vị mới, bổ nhiệm nhân sự các đơn vị tại Hội nghị.

Tổng truy cập: 201,114

16,728