Cẩm nang UEL Alumni dành tặng các anh chị cựu NCS, HVCH và sinh viên tốt nghiệp

Ban Liên lạc Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Ban liên lạc cựu sinh viên UEL) được thành lập ngày 30/10/2015 với mục đích: Tập hợp cựu sinh viên các khóa đã học tập, trưởng thành từ Khoa Kinh tế ĐHQG – HCM trước đây, nay là Trường Đại học Kinh tế - Luật; Góp phần xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật; Tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau giữa các thế hệ cựu sinh viên và huy động sự tham gia, đóng góp của cựu sinh viên đối với quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường.

  Tháng 8 năm 2017, thời điểm nhà trường đang chuẩn bị tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân khoá 2013 – 2017, thêm một khoá học tốt nghiệp ra trường và chính thức là cựu sinh viên của UEL. Do đó, với mong muốn chia sẻ những thông tin hữu ích về cơ hội nghề nghiệp, việc làm, Ban Liên lạc cựu sinh viên UEL biên tập “Cẩm nang thông tin doanh nghiệp, việc làm – UEL Alumni” để gửi tặng đến các anh chị cựu sinh viên và các bạn sinh viên UEL đang chuẩn bị tốt nghiệp như là một món quà tốt nghiệp mà lãnh đạo Trường và BLL cựu sinh viên gửi tặng đến các anh chị. Cẩm nang thể hiện thông tin về nhu cầu tuyển dụng, việc làm của các đơn vị, đối tác, doanh nghiệp mà các anh chị cựu NCS, HVCH, sinh viên (gọi chung là Cựu sinh viên) đang làm việc.

Do đó, với tinh thần chia sẻ và hỗ trợ cho thế hệ đàn em của UEL, Nhà trường, Ban Liên lạc Cựu sinh viên mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay và hỗ trợ của hệ thống cựu sinh viên nhằm giúp cho các thế hệ sinh viên trong những năm tiếp theo.

            Thông tin chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ: cuusinhvien@uel.edu.vn.

            Trân trọng cảm ơn!UEL Alumni