Thư ngỏ về việc hỗ trợ thông tin tuyển dụng, việc làm đến sinh viên UEL!

Kính gửi: Các Anh/Chị cựu nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên UEL! 

Trường Đại học Kinh tế - Luật (đầu mối là Phòng Công tác sinh viên phối hợp cùng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp, Ban Liên lạc Cựu sinh viên UEL) đang triển khai biên tập cẩm nang “Hành trang khởi nghiệp – UEL Alumni” để gửi tặng đến các bạn sinh viên UEL đã và đang chuẩn bị tốt nghiệp. Trong đó, cẩm nang sẽ thể hiện thông tin về nhu cầu tuyển dụng, việc làm của các đơn vị, đối tác, doanh nghiệp mà các anh chị cựu NCS, HVCH, sinh viên (xin phép gọi chung là cựu sinh viên) đang làm việc.

Do đó, với tinh thần chia sẻ và hỗ trợ cho thế hệ đàn em của UEL, được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường, Ban Liên lạc Cựu sinh viên – UEL Alumni rất mong muốn sự chung tay và hỗ trợ thông qua đầu mối cựu sinh viên để biên tập vào cẩm nang này. Cụ thể:

Các anh chị đang công tác tại đơn vị sẽ cung cấp giúp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, việc làm của đơn vị trong giai đoạn bắt đầu từ tháng 8/2017 và kế hoạch tuyển dụng năm 2018 (nếu có). Thông tin các anh chị sẽ cung cấp gồm có:

1. Tên đơn vị, logo, địa chỉ và điện thoại liên hệ (điện thoại phòng nhân sự, tuyển dụng càng tốt)

2. Giới thiệu thế mạnh của đơn vị (kèm 1 hình ảnh chung của đơn vị)

3. Nhu cầu tuyển dụng gồm: số lượng, vị trí, yêu cầu ngắn gọn…

Các nội dung này sẽ được thể hiện trong 01 trang A5, đơn vị sẽ có 2 phương án gửi:

            PA1: Đơn vị sẽ tự thiết kế, trình bày các nội dung trong 1 trang A5 theo yêu cầu của đơn vị.

            PA2: Đơn vị gửi các dữ liệu cơ bản trên để Nhà trường biên tập lại trong 1 trang A5

Toàn bộ các nội dung giới thiệu này, UEL sẽ cập nhật miễn phí cho đơn vị của các anh chị đang làm việc (Tuy nhiên, trường hợp UEL nhận được sự bảo trợ, hỗ trợ thêm về mặt vật chất để phát hành cẩm nang này sẽ là một điều tuyệt vời, nó sẽ giúp động viên và tạo điều kiện hoạt động cho Ban Liên lạc Cựu sinh viên!)

            Trước mắt, cẩm nang sẽ được phát hành trong cuối tháng 7 năm 2017 này với 2.000 ấn phẩm được in màu.

            Trên tinh thần đó, nhà trường và Ban Liên lạc Cựu sinh viên UEL rất mong nhận được sự hỗ trợ của các anh chị cựu sinh viên UEL.

            Thông tin chi tiết, anh chị vui lòng gửi về địa chỉ email: cuusinhvien@uel.edu.vn hoặc đầu mối liên hệ triển khai hoạt động này: trongvv@uel.edu.vn (0988.171.567) trước ngày 10/7/2017.

            Trân trọng cảm ơn!