Liên hệTập thể, cá nhân có nhu cầu làm việc, liên hệ với Ban liên lạc Cựu sinh viên:

[W]: http://csv.uel.edu.vn/
[E]: cuusinhvien@uel.edu.vn
[P]
* Chị Nguyễn Hải Trường An (thành viên thường trực): 0909.258.125
* Anh Hoàng Ngọc Hiếu (thành viên thường trực): 0976.351100